VILKÅR & BETINGELSER FOR VIRKSOMHEDSWORKSHOPS

Den organisation eller person, der ansætter DRUM4FUN, er i det følgende benævnt ARRANGØREN

1. DRUM4FUN forsyner percussion instrumenter til alle deltagere, medmindre andet er aftalt. ARRANGØREN sørger for et passende sted til en percussion workshop. Dette indebærer, at ARRANGØREN sørger for et sted med tilstrækkelig plads og hvor kraftig støj er tilladt. Der skal være plads til at tilstrækkeligt mange mennesker kan være der, og afhængigt af typen af workshop, skal der være en stol til hver deltager

2. Stedet hvor workshoppen skal afholdes, skal være til rådighed i forvejen, således at DRUM4FUN kan losse af og opsætning. Hvis dette ikke er muligt, vil opsætning være på bekostning af workshoptiden.

3. Workshopdeltagerne skal være i en “sober tilstand”, som vurderes af lederen af workshoppen. I praksis svarer det til 2 glas alkohol. DRUM4FUN anbefaler en percussion workshop før middagen/alkohol indtages.

4. DRUM4FUNs trommer og percussion instrumenter er af høj kvalitet og er fuldt ud modstandsdygtige ved normal brug: men enhver forsætlig skade forårsaget på instrumenterne skal betales i fuld pris af ARRANGØREN.

5. Workshops foregår indendørs. Hvis ARRANGØREN ønsker at have workshoppen udendørs, skal dette drøftes med DRUM4FUN senest to dage før workshoppen finder sted. Den udendørs placering skal have en tør overflade og beskyttelse mod regn eller en alternativ placering indendørs. Uanset hvad, bør der ikke være nogen risiko for at instrumenterne beskadiges.

6. ARRANGØREN sørger for drikkevarer og mad, og afhængigt af tidspunkt, et varmt måltid mad til samtlige DRUM4FUN instruktører og assistenter.

7. DRUM4FUN is allowed/entitled to hand out business cards and contact information during and after given a workshop.

8. DRUM4FUN påtager sig ikke ansvaret for beskadigelse af materiale og/eller personlig skade og/eller tyveri.

9. Betaling forfalder senest 14 dage efter fakturaen er udstedt.. I tilfælde af forsinket indbetaling, vil DRUM4FUN udøve sin lovfæstede ret til at kræve renter og kompensation for inddrivelse af gældsomkostninger ved lovgivningen af forsinket betaling, hvis DRUM4FUN ikke er betalt i henhold til disse vilkår.

10. Hvis ARRANGØREN annullerer en workshop, vil der blive opkrævet 10% efter booking bekræftelse, 25 %, hvis annullering sker inden for 21 dage før workshoppen, 50%, hvis annullering sker inden for 14 dage før workshoppen, og 100 %, hvis annullering sker på dagen af workshoppen. Ombooking kan føre til ekstra gebyr. Eventuelle ikke-refunderbare udgifter, såsom overnatning eller særligt udstyr, vil blive opkrævet fuldt ud. DRUM4FUN forbeholder sig retten til at annullere enhver workshop. Hvis DRUM4FUN er nød til at aflyse en workshop, vil betalingen blive overført tilbage til ARRANGØREN.

11. ARRANGØREN har forstået og accepterer opkrævning af omkostninger, som er forårsaget af ufuldstændige eller urigtige oplysninger fra ARRANGØREN eller uforudsete årsager ved fejl, tvetydigheder eller forsømmelser fra ARRANGØREN.

ARRANGØREN vil blive bedt om at acceptere disse vilkår og betingelser, før en booking er bekræftet.